Miljøcontainere

10 og 20 ft containere med sideåpning

Containere med oppsamlingskar i gulvet der man kan lagre alt av miljøfarlig avfall