Minikrok container

Container på minikrok ramme. Krokhøyde er 92cm.

Minikrok container med krokhøyde 92cm med delte, sidehengslet dører bak.

Standard dimensjoner:

  • 4,0 x 1,0m
  • 4,0 x 1,5m