XE 10/10HYM/11HYM

Mobil elektrisk flisvifte XE 10 M er et tilbehør for vedmaskiner for oppsamling av sagflis(spon) som oppstår under saging. Enheten drives av en elektrisk motor EP 12 eller EP 15 som har kontakt for tilkobling av 230V elektrisk flisvifte. Flisvifte er mobil og lar brukeren enkelt plassere ønsket jobb

Mobil hydraulisk flisvifte XE 10 Hy M og XE 11 Hy M XE 10 Hy M og XE 11 Hy M er et tilbehør for vedmaskiner
for oppsamling av sagflis (spon) som oppstår under saging. Den driftes av en hydraulisk motor som er
tilkoblet til traktorens hydraulikk system. Flisvifte er mobil og lar brukeren enkelt plassere ønsket jobb.