DM 1511 M

Løfte bord DM 1511 M er et tilbehør for Tajfun
vedmaskiner RCA 330 JOY, RCA 380 og RCA 400 JOY.

Løftebord brukes til å løfte ved stokken opp
i arbeidshøyde og sendes mot ved maskinens
innmaterbånd. Den er med hydrauliske ruller som får
hydraulisk drift fra vedmaskin parallelt med inn mater
båndet.