RN 5000 M/S

Stokke Bord RN 5000 S/ RN 5000 M Tajfun stokke bord er et effektivt og kraftig
stokkebord til vedmaskinenen RCA 330 JOY, RCA 380, RCA 400 JOY og RCA 480 JOY.

Dette alternativet gir en enklere og raskere stokklasting på ved maskinen,
som øker kapasiteten betraktelig. Det er drevet av ved maskinens hydraulikk system og styres enkelt.
Mot tilleggspris kan man få Radio/fjernkontroll.

Stokkebordet RN 5000 S er stasjonert med seks justerbare føtter. RN 5000 M er utstyrt i tillegg med
hjulgang, drag med vanlig biltilhenger kobling og lys (7-polig kontakt) for enkel transport. Maksimum kjørehastighet 25 km/t.

 

• Tillegg: Radio/fjernkontroll