DM 2000

Dette er tilleggsutstyr til Tajfuns kappe- og kløyvemaskiner RCA 330 JOY, RCA 380, RCA 400 JOY og RCA 480 JOY, som brukes til å heve stokkene opp i arbeidshøyde (på nivå med matebåndet), og som også kan brukes som en mindre beholder for stokker.

En stor fordel ved løftebordet er at arbeidshøyden
kan stilles inn på mellom 900 og 1050 mm, og at det
er kompatibelt med alle kappe- og kløyvemaskiner.
Det har tre drivvalser som arbeider synkront med
matebåndet og bidrar til bedre innmating. Denne
egenskapen er særlig viktig ved tyngre stokker.